Dette er designmanualen for Brakars
visuelle identitet. Velkommen.